Trygg Elektro ble etablert i 2019 som et samarbeid mellom Innsikt Holding AS og Elektro Sivert Installasjon AS. Vi er en elektroinstallatør spesialisert inn mot boligselskaper.

Trygg Elektro er fast underleverandør til Sans Bygg AS for rehabilitering av baderom for boligselskaper.

Vi gjennomfører prosjekter effektivt, nøyaktig og til riktig pris.

Vårt team

Åpenhetsloven

Trygg Elektro AS har etablert retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi ikke avdekket negative konsekvenser foreløpig.