Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Trygg Elektro AS samler inn og bruker personopplysninger.

Vi tar ditt personvern på alvor og er forpliktet til å behandle personopplysninger på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen beskriver hvilken informasjon som samles inn og lagres knyttet til nettstedet tryggelektro.com.

Ansvar

Trygg Elektro AS, ved daglig leder, er ansvarlig for virksomhetens håndtering av personopplysninger. Denne personvernerklæringen inneholder opplysninger om hva du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personvernforordningen artikkel 5). Det er frivillig for de som besøker våre nettsider å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, som for eksempel utfylling av kontaktskjema. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Formål

Lagring av personopplysninger er knyttet til henvendelser som besøkende på tryggelektro.com registrerer via kontaktskjema. Registrering av informasjon i kontaktskjema er frivillig, og vi benytter denne informasjonen for å komme i kontakt med de som ønsker å bli kontaktet angående for våre tjenester på en enkel og brukervennlig måte.

Personopplysninger

I kontaktskjema innhentes og lagres opplysninger om navn, e-post og melding.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med kontaktskjemaet, lagres på servere som driftes av Domeneshop. Det er kun Trygg Elektro AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. Informasjonen kan deles med aktører med samme eierskap og som er relevante, dersom forespørselen krever dette.

Vår forretningsmodell

Trygg Elektro er en del av et nettverk av bedrifter med felles eierskap som er ansvarlige for ulike deler av renovering av bad mot boligselskap. Ved behov deles derfor navn, e-post og melding, for å kunne gi personer som tar kontakt med oss et godt og riktig svar. Det foregår en nøye gjennomgang før eventuell informasjon deles.

Informasjonskapsler og analyseverktøy

Trygg Elektro bruker analyseverktøy og lagrer informasjonskapsler (cookies) på (nettsted) Informasjonskapsler er små tekstfiler som vårt nettsted lagrer på din datamaskin, slik at vi kan gjenkjenne deg og gi et tilpasset innhold når du besøker vårt nettsted.

Analyseverktøy

Google Analytics

Innsyn og retting

I henhold til personvernforordningen artikkel 15 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til post@tryggelektro.com. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personvernforordningen artikkel 16.

Oppbevaring og sletting

I henhold til personvernforordningen artikkel 17 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Trygg Elektro AS lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.