Prosjektnummer: 204
Navn på prosjekt: Vestfjorden
Antall bad: 48
Byggetid: Mai-September 2024